วิธีการชำระเงิน

บัญชีเปิด VAT ชื่อบัญชี หจก.เอส เค คอมแพค(1989)
           เลขที่ 169-0-00433-6 สาขาลาดพร้าว 102
บัญชีไม่มี VAT ชื่อบัญชี นางนวพร ศิรินวลชลอ่อน
  • เลขที่ 760-6-00086-7 สาขาลาดพร้าว 71
  • เลขที่ 918-3-00416-8 สาขาถนนนาคนิวาส
  • เลขที่ 601-2-02482-5 สาขาลาดพร้าว 71
  • เลขที่ 253-2-07859-7 สาขาลาดพร้าว 71
  • เลขที่ 400-0-00033-8 สาขาโชคชัย 4
  • เลขที่ 601-1-00607-6 สาขาลาดพร้าว 71
*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแฟกซ์สลิปหรือหมายเลขชำระเงินมาที่เบอร์
0-2539-8557-8,081-913-3018,081-9167388 หรือสแกนส่งทางอีเมล์ : skcompact@hotmail.com / admin@skcompact.com