สินค้าของเรา

หมวดหมู่สินค้า

รอก-เครื่องยกของ-เครื่องทุ่นแรงต่างๆ

ชื่อสินค้า (TH) : รอกไฟฟ้าขนาดใหญ่
ชื่อสินค้า (ENG) : Big Electric Hoist Blast
ราคา : 0.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ใช้งานก่อสร้างทั่วไปและงานยกลากของพร้อมชุดคอลโทล
ใช้ไฟฟ้าควบคุมการใช้งาน มีทั้งไฟ 220 v.หรือ 380v.