สินค้าของเรา

หมวดหมู่สินค้า

รอก-เครื่องยกของ-เครื่องทุ่นแรงต่างๆ

ชื่อสินค้า (TH) : รอกสลิงมือโยก
ชื่อสินค้า (ENG) : Wire Rope Winch
ราคา : 0.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ใช้งานดึงและลากของทั่วไป ดึงได้ทุกองศา มีขนาดตั้งแต่ 1.5-5 Ton.พร้อมสลิง