สินค้าของเรา

หมวดหมู่สินค้า

รอก-เครื่องยกของ-เครื่องทุ่นแรงต่างๆ

ชื่อสินค้า (TH) : ลิฟท์กระป๋อง
ชื่อสินค้า (ENG) : Monkey Hoist
ราคา : 0.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ใช้งานยกคอนกรีตหรือสิ่งของ ในงานก่อสร้างและทั่วๆไป สะดวกรวดเร็ว ติดตั้งง่าย
ใช้ร่วมกับมอเตอร์ 3 แรงไฟ 220 v.หรือ 380 v.