สินค้าของเรา

หมวดหมู่สินค้า

รอก-เครื่องยกของ-เครื่องทุ่นแรงต่างๆ

ชื่อสินค้า (TH) : รอกสลิงไฟฟ้า
ชื่อสินค้า (ENG) : Electric Hoist Blast
ราคา : 0.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ใช้งานเหมือนรอกโซ่ทั่วไปแต่ใช้ยกในน้ำหนักที่มากกว่าและสูงกว่า
ด้วยระบบสลิง มีกำลังยกตั้งแต่ 1-100 Ton.ไฟ 220 หรือ 380 v.