สินค้าของเรา

หมวดหมู่สินค้า

เครื่องมืองานเทคอนกรีตและอุปกรณ์

ชื่อสินค้า (TH) : มอเตอร์จี้คอนกรีต
ชื่อสินค้า (ENG) : Moter Concrete Vibrator
ราคา : 0.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ใช้ในกรณีที่หน่วยงานมีไฟฟ้าเข้าถึง ใช้งานเทคอนกรีตทั่วๆไป เคลื่อนย้ายสะดวก
ใช้กับสายจี้คอนกรีตขนาดตั้งแต่ 1"- 3" ยาว 3-12 เมตร