Website Banner

สินค้าให้เช่า

คลิก 

 

 

สินค้าและบริการ

1. เครื่องมือก่อสร้าง-อุปกรณ์นั่งร้าน-แบบเหล็ก

 

ข้อเสือ (Lock Came)
ใช้ยึดนั่งร้านเหล็กหรือแป๊ปเหล็กให้แข็งแร็งและรวดเร็ว 
ในการประกอบใช้งานได้นานหลายครั้ง เก็บรักษาง่าย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current Pageid = 167